Pink day

Облечи се в розово

Национален розов ден | 08.10

Колко пъти ти се е случвало да си зададеш въпроса „какъв е шансът“?
Какъв е шансът да стане това или онова? А какъв е шансът да не стане?
Или пък какъв е шансът да спечелиш джакпота от лотарията например?
Истината е, че шансът за него може да е по-малък от 1 на 10 милиона.
И въпреки това си склонна да повярваш в него, колкото и да е малък.
Защо не?
Но защо тогава не вярваш в един друг шанс?
Шанс, който е 1 от 8.
Това е шансът да бъдеш диагностицирана с рак на гърдата.
И въпреки големия шанс ти си казваш... какъв е шансът?
Шансът е голям, но това не е обикновена лотария.
Това е твоят живот.
Не отлагай профилактичния преглед. Не се доверявай на шанса.
Запиши си час при специалист!

Направи своето обещание, че ще отидеш на преглед при мамолог или обещай да напомниш на твоята майка, сестра, дъщеря, приятелка и/или близка.

След шест месеца ние ще проверим дали е спазено.

2019

Мисията на Avon срещу рака на гърдата

Осведоменост относно здравето на гърдите.
За всяка жена. Всеки ден.

Pink Light

За мисията
на Avon

Всяка жена иска да се чувства специална и полага усилия всеки ден, за да бъде по-красива, по-успяла, по-обичана и по-добра от другите. Една от осем жени желае да бъде като всяка друга. Тя е диагностицирана с рак на гърдата.

Всяка история за борба с рака на гърдата е различна и много лична. Някои жени изпитват най-силни емоции в първите дни след диагнозата. За други лечението е най-тежкият период. А има и такива, които вярват, че само времето лекува всички рани.

В България вече 17 години Avon усилено работи в посока повишаване на информираността за рака на гърдата и важността на ранната превенция, а от 4 години си партнира успешно с Фондация „Една от 8“. Дарените от Avon средства осигуряват безплатна психологическа, юридическа, информационна и практическа подкрепа, която „Една от 8“ предоставя директно на засегнатите жени, техните близки и семейства.

Бъди част от мисията на Avon като поръчаш продукт от специалната розова серия.

Резултати

Какво постигна програмата „Бъди до мен“

  • безплатни прегледи 6080

  • групи за взаимопомощ 4

  • сутиени и протези 1128

  • арттерапии 29

  • седмични консултации над 6000

  • продадени продукти 73 200

Партньори

Фондация „Една от 8“

Нана Гладуиш създава Фондация “Една от 8” с мисията да помага на всички, които по един или друг начин са се сблъскали с диагнозата рак на гърдата. Фондация предоставя директно на засегнатите жени, техните близки и семейства безплатна психологическа, юридическа, информационна и практическа подкрепа. Всички активности са безплатни, а редовната програма включва: Информационни и практически консултации, на които Вера Николова и Диди Гунева споделят опита си и практически съвети на жени с диагнозата рак на гърдата.

Индивидуални срещи с психоложката Антонина Топалова, както и безплатни правни консултации за жени с рак на гърдата с адвокат, който помага на Фондацията. За духа и тялото на жените, които са част от „Една от 8“ се организират и занимания по йогалатес, арт терапии и безплатни консултации с професионален громьор. Ако желаеш да си запишеш час за някоя от активностите или имаш въпроси ела на http://ednaot8.bg

Условия за използване на сайта

Настоящият сайт (заедно със всички наследили го сайтове и всички Услуги (в смисъла, даден им по-долу), оттук нататък наричан „Pink Light”, се управлява от „Ейвън Козметикс България” ЕООД (оттук нататък наричана „ЕЙВЪН,” „ние”, „(на) нас”, и „наш”). Ние предоставяме достъп на потребителите на Pink Light до съдържанието и услугите, свързани с нас и нашите продукти, включително до аудиовизуално съдържание, изображения, форуми, текст, данни и друго подобно съдържание и услуги (колективно наричани „Услуги”). Молим Ви внимателно да прочетете тези Условия за използване („Договора”), преди да използвате Pink Light. Ползвайки Pink Light, Вие приемате да спазвате условията на този Договор. Ако не приемате условията на този Договор, Ви молим да не ползвайте Pink Light.

Освен това, ползвайки Pink Light, Вие потвърждавате, че сте на възраст, законно позволяваща Ви да сключите този Договор, а ако не сте на такава възраст, сте получили съгласието на родителите или настойниците си да сключите този Договор. В противен случай нямате право да използвате Pink Light.

Ние си запазваме правото периодично, цялостно или частично да променяме този Договор по наше собствено усмотрение, като Ви уведомим за тази промяна по всеки допустим начин, включително и без ограничения: чрез публикуване на изменената версия на този Договор на Pink Light. Вие можете да видите последната дата на промяна, като проверите „Датата на последното обновяване” в началото на този Договор. Използването от Вас на Pink Light, след публикуването на промени в този Договор, ще се тълкува като приемане от Ваша страна на тези промени, при условие, че която и да е промяна в този Договор няма да има обратно действие спрямо който и да е иск или спор между Вас и нас, възникнал във връзка този Договор преди „Датата на последното обновяване ”, важаща за онази версия на Договора, в която сме включили въпросната промяна. Ако не приемате промените, направени в този Договор, Ви молим да не ползвате Pink Light.

Ние ще имаме правото по всяко време да изменяме или прекратяваме достъпа до цялото или част от съдържанието на Pink Light, да въвеждаме, изменяме или отменяме такси за използването на Pink Light; или да отправяме допълнителни предложения към някои или всички потребители на Pink Light, при спазване на всички ограничения, свързани с упражняването на нашите права по действащото законодателство. Информация, предоставяна от Вас през Pink Light

Ако предоставяте някакви лични данни на която и да е трета страна във връзка с Pink Light

(например посредством Приложение на трета страна, както е дефинирано в т. 12 по-долу), имайте предвид, че

(а) събирането, използването и разгласяването на подобни данни от третата страна се подчинява на нейните правила за поверителност, а не на Правилата за поверителност на ЕЙВЪН и

(б) ние не носим отговорност за практиките по събирането, използването и разгласяването на данните на тази трета страна или на която и да е друга страна, включително и без ограничения, за практиките на Независимите представители на ЕЙВЪН. Вие потвърждавате и гарантирате, че всяка информация, която предоставяте във връзка с използването на Pink Light, е вярна, точна и пълна и че ще внасяте в нея такива поправки и допълнения, които да ѝ позволят да остане вярна, точна и пълна. Ако решите да направите които и да са Ваши лични данни или други данни обществено достъпни посредством или във връзка с Pink Light, Вие правите това на Ваша отговорност.

Правила за поведение

Докато използвате Pink Light, Вие приемате да спазвате всички приложими нормативни актове, както и вътрешни правила и политика ни ЕЙВЪН, а освен това, да уважавате правата и достойнството на другите лица. Освен това, използването на Pink Light от Вас трябва да става при спазване на правилата за поведение, съдържащи се в настоящата точка, като неспособността Ви да спазвате изискванията на 4 този Договор и/или на тези правила за поведение (включително и без ограничения, многократното нарушаване от Вас на авторските права, отнасящи се до или свързани с Pink Light) може да доведе до прекратяване на Вашия достъп до Pink Light съгласно т. 18 по-долу. Вие приемате да не извършвате следните действи:

Непоискана информация

Независимо от всяко условие в настоящия Договор, предвиждащо друго, ние и Свързаните лица не приемаме, не одобряваме и няма да вземаме пред вид информацията, предложенията или идеите, които не са били поискани от нас („Непоисканата информация”), независимо дали се отнасят до Pink Light, до нашите продукти или до нещо друго.

С настоящото Вие признавате и приемате

(а), че всяка Непоискана информация ще се счита за неконфиденциална и че ЕЙВЪН и Свързаните лица няма да имат задължения за поверителност спрямо тази Непоискана информация и

(б) доколкото това е допустимо по действащото законодателство, всяка Непоискана информация ще се счита за собственост единствено на нас и на Свързаните ни лица. Нито ние, нито което и да е Свързано лице ще има каквото и да е задължение по отношение на Непоисканата информация, като ние и Свързаните лица ще имаме правото да използваме Непоисканата информация за каквито цели намерим за добре, без да дължим възнаграждение на Вас или на което и да е друго лице.

Нашите права на собственост

Ние, Свързаните лица и/или съответните наши и техни лицензодатели и доставчици сме собственици на Pink Light и на информацията и материалите (включително и без ограничения – на Съдържанието на Ейвън) предоставяни на или чрез Pink Light. Тази информация и материали са защитени чрез авторски права, търговски марки, патенти и/или чрез други права на собственост и закони. Освен в случаите, когато сте изрично предварително упълномощени от нас, Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, променяте, отдавате под наем, наемате, заемате, продавате, разпространявате или създавате производни материали въз основа на целия или част от Pink Light или на която и да е информация или материал (включително и без ограничения - Съдържанието на Ейвън) предоставяни чрез Pink Light.

Ние, Свързаните лица и/или съответните наши и техни лицензодатели и доставчици, сме собственици на търговските наименования, търговските марки и марките за услуги на Pink Light, включително и без ограничения – на марката “ЕЙВЪН”. Всички търговски марки и марки за услуги на Pink Light, които не са собственост на нас или на Свързаните лица, са собственост на съответните техни притежатели.

Вие нямате право да използвате нашите търговски наименования, търговски марки или марки за услуги във връзка с който и да е продукт или услуга, които не са наши, или пък по начин, който може да предизвика заблуда. Нищо от съдържащото се тук или на Pink Light не трябва да се тълкува като вменяване на лиценз или право за използване на които и да са търговски наименования, търговски марки или марки за услуги, без изричното предварително писмено съгласие на притежателя им. Имайте предвид, че неправомерното използване на Pink Light (включително и без ограничения - на който и да е софтуер, използван за предоставянето на достъп до Pink Light) може да доведе до плащането от Ваша страна на финансови обезщетения, както и налагането на други граждански или наказателни санкции, включително и без ограничения - на санкции за нарушаване на авторките права.

Целева аудитория

ЕЙВЪН контролира и/ или управлява Pink Light Н от Република България, и до степента, допустима от приложимите закони, Pink Light не е предназначен да подчини ЕЙВЪН на законите или юрисдикцията на която и да е държава, страна или територия, освен тези на Република България. Освен ако е посочено друго, материалите, достъпни чрез Pink Light, са представени единствено с цел предоставяне на услуги и популяризиране на продукти, налични в Република България. Доколкото е разрешено по приложимото право, ЕЙВЪН не предоставя и с настоящото отхвърля всякакви декларации или гаранции, че Pink Light, изцяло или отчасти, или продукти, услуги или материали, достъпни чрез Pink Light, са подходящи или достъпни за използване на други места.

Продуктите на ЕЙВЪН по правило ще бъдат доставяни само на територията на Република България, освен ако е договорено друго между Представител на ЕЙВЪН и клиента. Потребител извън Република България, закупуващ продукти на ЕЙВЪН от Представител на ЕЙВЪН, посочва адреса за доставка в Република България, а доставката извън Република България се организира от Потребителя самостоятелно, освен ако е договорено друго от Представителя и Потребителя.

Лица от ЕИП могат да използват Pink Light и може също да им бъде предложено да бъдат пренасочени към съответния уебсайт в друга държава. Тези, които изберат да посетят Pink Light от места, различни от Република България, правят това по своя собствена инициатива и на свой риск, и отговарят за съответствието с местните закони, правила и разпоредби, ако и доколкото местните закони, правила или разпоредби са приложими.

Приложения на трети страни

Pink Light ще има правото да използва или да включва софтуерни приложения и услуги на трети страни (или препратки /линкови/ към тях), които се предлагат от трети страни – наши доставчици на услуги (тези приложения ще бъдат 12 наричани съвместно „Приложения на трети страни”). Тъй като Приложенията на третите страни не се намират под наш контрол, Вие приемате, че нито ние, нито Свързаните лица, нито съответните наши и техни директори, служители, работници, агенти, представители, лицензодатели или доставчици ще носим отговорност за които и да са Приложения на трети страни, включително и без ограничения, за работата, точността, съвместимостта, качеството, законността, пригодността, безопасността, или за правата на интелектуална собственост, свързани с Приложенията на третите страни или с тяхната употреба. Ние няма да имаме задължението да контролираме Приложенията на третите страни, като ще имаме правото да прекратим или ограничим достъпа до което и да е Приложение на трета страна (цялостно или частично) от Pink Light по всяко време. Наличието на приложения на трети страни на Pink Light не е свидетелство за нашето одобрение или за нашето обвързване с доставчиците на тези Приложения на трети страни. Освен това, използването от Вас на Приложенията на трети страни може да бъде обвързано с допълнителни условия, които не са упоменати в настоящия Договор или в нашите Правила за поверителност (като например, условията, наложени от доставчиците на тези Приложения на трети страни във връзка с тях). Този Договор не създава каквито и да са правни отношения между Вас и доставчиците на Приложенията на трети страни, като нищо в този Договор не може да се тълкува като задължения или гаранции, поети от нас, което и да е Свързано лице или съответните наши или техни директори, служители, работници, агенти, представители, лицензодатели или доставчици по отношение на което и да е Приложение на трета страна.

Съдържание от трети страни

Pink Light може да включва определени функционалности, които да позволяват, чрез система или мрежа, част от която се явява Pink Light, маршрутизацията, предаването и онлайн достъпа до определени дигитални комуникации и съдържание, предлагани от трети страни („Съдържание от трети страни”). Използвайки функционалността на Pink Light , Вие се съгласявате и приемате, че ни нареждате да Ви осигурим достъп до и да Ви предадем Съдържанието от третите страни. Вие приемате, че ние не носим отговорност за което и да е Съдържание от трети страни, включително за точността, целостта, качеството, законността, пригодността, безопасността или за правата на интелектуална собственост, свързани със Съдържанието от третите страни. Ние нямаме задължението да контролираме Съдържанието от трети страни, като си запазваме правото да блокираме или прекратим достъпа до което и да е Съдържание от трети страни (цялостно или частично), налично чрез Pink Light по всяко време. Вашият достъп до или получаването на Съдържание от трети страни чрез Pink Light не е свидетелство за нашето одобрение или за нашето обвързване с доставчиците на това Съдържание от трети страни. Освен това, използването от Вас на Съдържанието от трети страни може да бъде обвързано с допълнителни условия, които не са упоменати в настоящия Договор или в нашите Правила за поверителност (като например, условията, наложени от доставчиците на това Съдържание от трети страни). Този Договор не създава каквито и да са правни отношения между Вас и доставчиците на Съдържанието от трети страни, като нищо в този Договор не може да се тълкува като задължения или гаранции, поети от нас, което и да е Свързано лице или съответните наши или техни директори, служители, работници, агенти, представители, лицензодатели или доставчици по отношение на което и да е Съдържание от трети страни.

Препратки към или от други сайтове

Pink Light може да съдържа препратки /линкове/ към или от други уеб сайтове и онлайн ресурси. Освен ако не е ясно упоменато друго от ЕЙВЪН на Pink Light, ЕЙВЪН не е асоциирано или свързано лице с операторите на който и да са сайтове или ресурси на трети лица, препратки /линкове/ към или от които има на Pink Light изрично отхвърля каквато и да е отговорност за точността, съдържанието или достъпността на информацията на уеб сайтовете или ресурсите на третите страни, препратки /линкове/ към или от които има на Pink Light. Ние не можем да гарантираме, че ще бъдете удовлетворени от който и да е продукт или услуга, предоставяни чрез уеб сайтовете или ресурсите на трети лица, препратки /линкове/ към или от които има на Pink Light, тъй като тези уеб сайтове и ресурси принадлежат и са експлоатирани от независими юридически лица. Ние не удостоверяваме който и да е продукт или услуга, нито ще предприемем стъпки за потвърждаване на точността или надеждността на която и да е информация, предоставяна чрез уеб сайтовете или ресурсите на която и да е трета страна, като не можем да декларираме или гарантираме безопасността на която и да е информация (включително и без ограничения – информацията за кредитните карти и лични данни), която Вие предоставяте или ще бъдете помолени да предоставите на която и да е трета страна, посредством уеб сайта или ресурса на тази трета страна или по друг някакъв начин. Вие приемате, че употребата от Ваша страна на уеб сайтове и ресурси на трети страни, както и на всяко съдържание, информация, данни, реклами, продукти, услуги и други материали, намиращи се на или предлагани чрез тези уеб сайтове и ресурси, е на Ваша собствена отговорност и се подчинява на Условията за ползване, валидни за тези уеб сайтове и ресурси. ЕЙВЪН си запазва правото, по всяко време и по свое собствено усмотрение да блокира препратките /линковете/ Pink Light чрез технологични или други средства, без предизвестие.

Отказ от гаранции

Уеб сайтът на ЕЙВЪН и всички стоки, услуги, продукти, приложенията на трети страни съдържанието от трети страни информациятя и материалите, предлагани Pink Light, се предоставят "в състоянието, в което са", без каквито и да са задължения или гарании от каквото и да е естество, като ние, свързаните лица и съответно нашите и техните директори, служители, работници, агенти, Представители, лицензодатели и доставчици отхвърляме всички преки или косвени задължения, гаранции и условия, включително и без ограничения -гаранции по отношение правото на собственост, продаваемостта, пригодността за конкретна цел и за отсъствието на нарушения.

ЕЙВЪН не дава гаранция, че Pink Light или приложения на трети страни, информация и материали, предлагани чрез Pink Light са точни, надеждни, пълни, без грешки или съвместими с конкретен софтуер или хардуер. Всяко разчитане или употреба на Pink Light или на които и да е стоки, услуги, продукти, съдържание на независимите Представители на ЕЙВЪН, приложения на трети страни, информация и материали, предлагани чрез Pink Light, ще бъде на Ваш собствен риск. Без да се ограничава гореизложеното, ЕЙВЪН не декларира и не поема гаранции:

ЕЙВЪН не дава гаранция, че Pink Light или приложения на трети страни, информация и материали, предлагани чрез Pink Light са точни, надеждни, пълни, без грешки или съвместими с конкретен софтуер или хардуер. Всяко разчитане или употреба на Pink Light или на които и да е стоки, услуги, продукти, съдържание на независимите Представители на ЕЙВЪН, приложения на трети страни, информация и материали, предлагани чрез Pink Light, ще бъде на Ваш собствен риск. Без да се ограничава гореизложеното, ЕЙВЪН не декларира и не поема гаранции:

(Б) Че Pink Light ще бъде достъпен в конкретен момент или че достъпът до Pink Light ще бъде непрекъснат и безопасен;

(В) Че дефектите или грешките ще бъдат отстранени;

(Г) Че Pink Light, или сървърите, или мрежите, чрез които уеб сайтът на ЕЙВЪН се предлага са безопасни и свободни от вируси или друго вредоносно съдържание.

Действащото законодателство може да не позволява ограничаването на някои от гореупоменатите гаранции и условия. До колкото тези закони важат за Вас, някои или всички от горните ограничения и откази от гаранции могат да не бъдат валидни за Вас, като Вие можете да имате и допълнителни права. Pink Light може да съдържа неточности, грешки и материали, които нарушават или влизат в конфликт с този Договор. Освен това, трети страни могат да извършат недопустими изменения в Pink Light. Ако забележите каквито и да са недопустими изменения в Pink Light, Ви молим да ни съобщите за тях на За контакти http://www.avon.bg с описание на въпросния материал, URL и мястото на което е разположен този материал.

Ограничаване на отговорността

Ейвън, нейните свързани лица или който и да е от съответните техни директори, служители, работници, агенти, Представители, лицензодатели или доставчици при никакви обстоятелства няма да бъдат държани отговорни за каквито и да са преки, косвени, назидателни, наказателни, специални и вторични вреди, произтекли от или свързани с Pink Light, нито за каквито и да са вреди, свързани с пропуснати ползи, преустановяване или временно прекратяване на дейността, спиране на употребата, загуба на данни, загуба на други нематериални активи, пробив в безопасността на информацията, която сте предоставили във връзка с използването Pink Light (включително и без ограничения – във връзка с използването или получаването от Вас на приложения на трети страни) или с незаконното придобиване на всяка подобна информация от трети страни, дори и когато ЕЙВЪН или тази трета страна били предупредени за възможността от подобни загуби или щети. ЕЙВЪН няма да носи отговорност за какъвто и да е неразрешен достъп до или промяна в съдържанието на предоставената от Вас информация, съобщения или данни за какъвто и да е неразрешен достъп до или промяна в съдържанието на предоставената от Вас информация, съобщения или данни, нито за който и да е материал или данни, изпратени или получени от Вас, или неизпратени или неполучени от Вас. ЕЙВЪН няма да носи отговорност за каквото и да е заплашително, клеветническо, непристойно, оскърбително или незаконно съдържание или поведение на която и да е друга страна 15 (включително и без ограничение на който и да е независим Представител на ЕЙВЪН), или за нарушаването от която и да е трета страна на интелектуалната собственост, личните и другите права на други лица. Общата отговорност на ЕЙВЪН към Вас за каквито и да са вреди, загуби или предприети действия (по силата на договор, поради закононарушение или поради друга причина) произтекли от или във връзка с този договор, Pink Light или от използването или неизползването на Pink Light, при никакви обстоятелства не може да надвишава стойността, заплатена от Вас за използването или достъпа до ако има такава.

Приложимото законодателство може да не позволява изключването или ограничаването на определени видове вреди. До колкото тези закони важат за Вас, някои или всички от горните ограничения и изключения могат да не бъдат валидни за Вас, като Вие можете да имате и допълнителни права. Например, в някои юрисдикции отговорността на операторите на уеб сайтове не се ограничава или премахва при случаи на телесни повреди или смърт, пряко причинени от използването на уеб сайта на оператора или от неговата небрежност.

Обезщетение

Освен в случаите, забранени по силата на действащото законодателство, Вие се задължавате да защитите, обезщетите и освободите от отговорност ЕЙВЪН, Свързаните лица и съответните техни директори, служители, работници, агенти, представители, лицензодатели или доставчици за и срещу всички твърдения, искове, действия, претенции, правни и процесуални действия („Искове”), произтекли от или свързани с някое от следните:

(а) използването от Ваша страна, или невъзможността Ви да използвате, или невъзможността Ви да изпълните действия, свързани с Pink Light;

(б) всяко нарушение от Ваша страна на този Договор или на което ида е друго условие или политика на ЕЙВЪН;

(в) всяка Предоставена информация или други материали, които сте публикували чрез Pink Light (включително и без ограничения, всеки Иск, че тази Предоставена информация или другите материали, или тяхната употреба са причинили щети, или са нарушили или по друг начин накърнили правата на интелектуална собственост, личните или другите права на която и да е трета страна); или (г) нарушаването от Ваша страна на които и да са права на който и да е посетител, потребител или клиент на Pink Light или на която и да е друга трета страна, като Вие се съгласявате да обезщетите ЕЙВЪН, Свързаните лица и съответните техни директори, служители, работници, агенти, представители, лицензодатели или доставчици, при поискване от тяхна страна, за всички щети, загуби, разходи съдебни решения, такси, глоби и други разходи, направени от тях (включително адвокатски хонорари и съдебни разноски) в резултат на всеки подобен Иск.

Влизане в сила и прекратяване

Настоящият договор ще остане в сила до неговото прекратяване. Вие приемате, че ЕЙВЪН може, по свое собствено усмотрение, временно да преустанови, да ограничи или да прекрати Вашия достъп до Pink Light или ползването му от Ваша страна по всяко време и по всяка причина, включително и без ограничения – ако ЕЙВЪН счете, че вие сте нарушили или сте влезли в противоречие с буквата и духа на този Договор (включително и без ограничения – ако не спазвате правилата за поведение, указани в т. 4 по-горе), при спазване на всички ограничения върху упражняването на тези права от ЕЙВЪН, наложени от действащото законодателство. В случай на подобно прекратяване на Договора, Вашето право да използвате Pink Light ще бъде незабавно прекратено. Вие приемате, че всяко временно преустановяване, ограничаване или прекратяване на Вашия достъп до Pink Light или на ползването му от Ваша страна може да бъде направено без предизвестие, и че ЕЙВЪН ще има правото да деактивира или изтрие всяко потребителско име и/или парола, използвана от Вас или предоставена на Вас, както и цялата информация и файлове, свързани с тях, и/или да Ви забрани достъпа до тази информация или файлове. Вие приемате, че ЕЙВЪН няма да бъде отговорна пред Вас или пред която и да е трета страна за което и да е временно преустановяване, ограничаване или прекратяване на Вашия достъп до Pink Light или до която и да е информация или файлове, като няма да бъде длъжна да Ви предостави тази информация или файловете след подобно прекратяване, временно преустановяване или ограничаване. ЕЙВЪН си запазва правото да предприеме такива мерки, каквито ЕЙВЪН счете за необходими или целесъобразни за обезпечаване и/или проверка спазването на този Договор (включително и без ограничения – във връзка с която и да е съдебна процедура, свързана с Вашата употреба на Pink Light и/или във връзка с твърдения на трета страна, че използването на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН от Ваша страна е незаконно и нарушава правата на тази трета страна).

Заявления за бъдещето

Заявленията, съдържащи се на Pink Light, които касаят Ейвън, нейните дъщерни фирми и/или нейното ръководство, които не са исторически факти, представляват ”Заявления за бъдещето” по смисъла на Закона на САЩ за съдебните производства по частни ценни книжа от 1995 г. Подобни Заявления за бъдещето се основават на текущите разумни предположения и очаквания на ръководството на фирмата. Тези Заявления за бъдещето включват рискове, неясноти и други фактори, които биха могли да доведат до действителни резултати, дееспособност, работа и постижения на Ейвън, които съществено се различават от бъдещите резултати, пряко или косвено упоменати в Заявленията за бъдещето, като няма гаранция, че действителните резултати ще се различават съществено от предвижданията на ръководството. Тези фактори и рискове са описани в текущите ни годишен и тримесечен доклади, предадени на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (“SEC”), както и в другите документи, които предоставяме на SEC. Можете да разгледате последните документи, предоставени от нас на SEC чрез системата SEC EDGAR, разположена на сайта www.sec.gov, или на инвестиционния ни уеб сайт (www.avoninvestor.com), веднага щом те бъдат подадени или предоставени на SEC. Отхвърляме всяко задължение или отговорност да обновяваме, променяме или допълваме което и да е Заявление за бъдещето или което и да е друго заявление, публикувано на Pink Light.

Приложимо законодателство, разрешаване на спорове

Този Договор ще се урежда от българското законодателства независимо от принципите, приложими при конфликти между законите. Вие приемате, че всеки спор или иск, произтекъл от или свързан с този Договор или с правото Ви на достъп до или използване на Pink Light, ще се разрешава единствено и само съдилищата в Република България, като с настоящото се съгласявате и приемате юрисдикцията на тези съдилища за целите на разрешаването на който и да е иск или спор.

Разни

Ако което и да е условие от този Договор бъде признато за незаконно, недействително или по каквато и да е причина неприложимо, то това условие ще се счита за независимо от останалите условия и няма да засегне валидността и приложимостта на останалите условия. Този Договор не може и няма да се тълкува като такъв, създаващ партньорство, сдружение, отношения работник-работодател, представителство или отношения франчайзодател-франчайзополучател между Вас и ЕЙВЪН. Вие няма да имате право да преотстъпвате, прехвърляте или сублицензирате което и да е свое право или задължение по този Договор, без нашето изрично писмено съгласие. Отказът от упражняване на права от която и да е от страните във връзка с което и да е нарушение или неизпълнение на този Договор няма да се счита за отказ от които и да са предходни или следващи нарушения и неизпълнения. Всички заглавия, рубрики или заглавия на раздели, съдържащи се тук, са дадени само за удобство и по никакъв начин не дефинират и не описват раздела или съдържащите се в него условия. Настоящият Договор с всичките му условия и декларации, съдържащи се в него или такива, към които са направени препратки, представлява цялостното споразумение между Вас и ЕЙВЪН относно предмета на Договора, и освен ако не е ясно указано друго тук, отменя и заменя всички предходни или текущи писмени или устни договорки или споразумение между Вас и ЕЙВЪН по същия предмет. Уведомленията до Вас могат да се изпращат чрез публикуване на уведомлението (или на връзка към него) на Pink Light, по имейл, или по обикновена поща, по собствено усмотрение на ЕЙВЪН. Без ограничения, Вие приемате, че при съдебни или административни процедури, основаващи се на или имащи връзка с този Договор, трябва да разполагате с печатна версия на този Договор и на всяко уведомление, изпратено Ви в електронен формат, в такъв вид и при такива условия, каквито са валидни за другите документи и записи, които изначално се генерират и съхраняват в печатна форма. Този договор е обект на авторско право. © 2014 Ейвън Products Inc. Всички права запазени.

Декларация за поверителност

ВЪВЕДЕНИЕ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Ейвън Козметикс България ЕООД („Avon“ или „ние“) публикува тази Декларация за поверителност, с цел да ви запознае с нашите методи за събиране, използване и разпространение на информацията. Тази Декларация за поверителност важи за информацията събрана чрез този интернет сайт и чрез всички мобилни сайтове, приложения, мини-приложения и други интерактивни функции, на които има препратка към тази Декларация за поверителност („Сайта“). Освен ако по-долу не е посочено друго, настоящата Декларация за поверителност не засяга информация събирана от Avon чрез други способи, като например информация събирана офлайн. Avon предоставя правата за покупка/продажба на своите продукти на независими изпълнители (наричани Независими търговски представители на Avon). Независимите търговски представители не са служители на Avon. Поради тази причина Avon не контролира и не носи отговорност за събиране, използване и разкриване на Лична информация от страна на Независими търговски представители на Avon, включително и за техни маркетинг цели. Ако предоставяте данни на Независим търговски представител на Avon, чрез Сайта Avon получава достъп до тази информация и прилага към нея правилата посочени в тази Декларация за поверителност. Независимите търговски представители могат да предоставят на Avon информация за своите клиенти. В този случай, когато тази информация стане собственост на Avon, към нея се прилагат правилата посочени в тази Декларация за поверителност. Ако Вие сте клиент на Независим търговски представител на Avon, следва да се обърнете директно към него/нея, за да се запознаете с неговите/нейните практики за поверителност. В случай, че кандидатствате за или вече сте Независим търговски представител на Avon, освен общоприложимите условия, съдържащи се в тази Декларация за поверителност, е необходимо да се запознаете с раздел Независим търговски представител в края на Декларацията за поверителност, който съдържа важна информация относно допълнителните практики за поверителност, които са приложими във Вашия случай. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Събиране на Лична информация. „Личната информация“ представлява информация, чрез която можете да бъдете идентифициран(а), като например име, пощенски адрес (включително адрес, на който получавате сметки и доставки), телефонен номер, имейл адрес, номер на кредитна карта и потребителско име. Ние събираме Лична информация от вас, когато решите да участвате в нашите специални предложения и програми или когато директно ни подавате информация по други начини, включително когато се регистрирате в нашата система, закупувате продукти, използвате нашите интерактивни средства или други начини за взаимодействие с нас чрез Сайта.

Използване на Лична информация.

Ние можем да използваме вашата лична информация:

Споделяне на Лична информация.

Ние можем да разкриваме вашата Лична информация:

или както сметнем за необходимо или уместно:

(а) в съответствие с приложимото законодателство, включително и закони действащи извън държавата, в която пребивавате;

(б) за изпълнение на съдебни процедури;

(в) за изпълнение на указания на държавни и административни органи, включително държавни и административни органи извън държавата, в която пребивавате;

(г) за съблюдаване на реда и условията приложими при взаимоотношенията с Avon;

(д) за защита на дейностите на Avon и свързаните с компанията лица;

(е) за защита на правата, поверителната информация, безопасността или имуществото на Avon и/или на лицата свързани с компанията, вашите или на други лица; и

(ж) за прилагане на правото ни да използваме достъпни средства за правна защита или за ограничаване на възможни щети.

НЕЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Събиране на нелична информация. „Нелична информация“ представлява всяка информация, която не разкрива вашата идентичност, като например:

Тъй като чрез Неличната информация не можете да бъдете идентифицирани, ние можем да събираме, използваме и разкриваме Нелична информация за всякакви цели.

„БИСКВИТКИ“ (COOKIES) И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ „Бисквитки“:

Ние и нашите странични доставчици на услуги можем да използваме „бисквитки“ (cookies) na на Сайта. „Бисквитките“позволяват на интернет сървъра да изпраща данни на вашия компютър, с цел съхраняване на информация или за други цели.

Ние използваме „бисквитки“ и други технологии, наред с всичко друго, за да ви осигурим по-добро обслужване като ви представяме информация, която в по-голяма степен съответства на вашите нужди, както и за да улесним вашия постоянен достъп и работата ви със Сайта.

На нашите доставчици на услуги също е разрешено да ползват „бисквитки“ на нашия интернет сайт. Ако не желаете да бъде събирана информация за вас чрез „бисквитки“, повечето браузъри предоставят възможност да откажете използването на „бисквитки“ като изпълните няколко лесни стъпки. За повече информация относно „бисквитките“, посетете следния сайт, който не е свързан с Avon: http://www.allaboutcookies.org/. „Локално споделяни обекти “: Ние и нашите странични доставчици на услуги можем да използваме локално споделяни флаш обекти (Flash Local Storage Objects odnosno „Flash LSO objekte“) за определени цели, включително за да ви идентифицираме и да съхраним съдържанието на вашата кошница. Тези флаш обекти се различават от „бисквитките“ по количеството и типа на данните, които съхраняват. Освен това, по принцип не можете да контролирате, изтривате или да откажете приемането на флаш обекти от вашия браузър. За повече информация относно Flash LSOs и тяхното управление, отворете страницата за поддръжка за Flash Player, изберете Общи параметри за съхранение и следвайте инструкциите за разглеждане и, по ваша преценка, изтриване на всеки отделен флаш обект. „Уеб-тракери“ и други технологии:: Прозрачните GIF-файлове (clear GIFs) представляват малко изображение с уникално име, което има функция подобна на „бисквитка“. Но за разлика от „бисквитките“, които се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър, прозрачните GIF-файлове са невидими и са вградени в интернет страниците. Можем да използваме прозрачни GIF-файлове (известни още като web beacons, web bugs или pixel tags), освен всичко друго и във връзка с проследяване на действията на посетителите на нашия Сайт и съставяне на статистика за използването на Сайта и скоростта му на работа.

Ние и нашите странични доставчици на услуги можем да използваме прозрачни GIF-файлове също и в имейл съобщения във формат HTML, за да отчитаме честотата на изпращаните отговори, да оценяваме ефективността на нашите маркетингови кампании, както и да получаваме информация когато нашите имейли се отварят и препращат. Анализ на сайта: : Avon може да работи със странични доставчици на услуги, които използват технологиите описани в този раздел за анализ на сайта, като ни дават възможност да следим и отчитаме начините, по които посетителите използват нашия Сайт. Например, ние работим с Omniture, страничен доставчик на услугата уеб анализ, които ни помагат да подобрим ефективността на нашия интернет сайт и взаимодействието ни с потребителите.

За да получите повече информация и да се запознаете с политиката за поверителност на Omniture, свързана с използването на Omniture Technology, както и да се откажете от нейното използване, посетете раздел Поверителност на информацията ] „Мини-приложения“, приложения и други подобни технологии. Ако решите да използвате предоставени от нас технологии (като например мини-приложение), всяка Лична или друга информация, която подавате чрез подобна технология, може да стане публична; например, чрез социални мрежи и други интернет сайтове и платформи, на които можете да прилагате съответната технология. Освен това, някои технологии притежават свойството да се разпространяват „вирусно” на други платформи (например, ваш приятел може да публикува в своя блог мини-приложение, което съдържа ваша информация).

Avon не носи отговорност за събирането, използването и разкриването на Лична и/или друга информация, която вече е станала общодостъпна.

IP АДРЕСИ

Как събираме IP адреси Вашият „IP адрес“представлява номер, който вашият интернет доставчик (ISP) автоматично задава на компютъра, който използвате. IP адресът може да бъде идентифициран и записан автоматично в регистрите на сървъра всеки път, когато даден потребител посети Сайта, заедно с часа и посетените страници. Регистрирането на IP адреса е стандартна практика в Интернет, която много интернет-сайтове осъществяват автоматично. Как използваме и разкриваме IP адреси Можем да използваме IP адресите за различни цели, като например статистика за използването на сайта, диагностика на проблеми със сървъра, разкриване на измами и администриране на Сайта. Можем също така да използваме и разкриваме IP адреси за всички цели, за които използваме и разкриваме Личната информация. Обърнете внимание, че IP адресите, регистрите на сървъра и свързаната с тях информация се считат за Нелична информация, освен ако приложимото законодателство не се изисква друго.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ И ИНТЕРАКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЩУВАНЕ

Определени средства в нашия Сайт Ви предоставят възможности за общуване с нас и с други потребители. Те включват блогове, форуми, лични съобщения, чатове и създаване на профили в различни общности. Когато използвате тези средства, трябва да имате предвид, че всяка информация предоставена от вас, включително вашето име, местонахождение и имейл адрес, могат да станат достъпни за други потребители. Ние не носим отговорност за информацията, която решавате да предоставите чрез тези интерактивни средства и горещо ви съветваме да не разкривате чрез въпросните средства чувствителна Лична информация (като например, информация за Вашето здраве или кредитни карти). Когато използвате гореспоменатите средства, вашата Лична информация може да остане на Сайта дори и след като спрете да го използвате.

САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Нашият Сайт може да съдържа препратки към интернет сайтове, собственост на трети страни. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност на интернет сайтове, собственост на трети страни, които са интегрирани в нашия Сайт или свързани с него посредством препратки, както и за практиките за поверителност на трети страни, занимаващи се Интернет реклама. Публикуването на препратка в Сайта не означава, че сайта, към който води препратката, е одобрен от нас. Ако Независим търговски представител на Avon използва Сайта на Avon, за да събира информация от вас, Avon получава достъп до тази информация и прилага към нея правилата посочени в тази Декларация за поверителност.

СТРАНИЧНИ РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Ние можем да привличаме странични рекламни агенции, които да публикуват обяви на нашия Сайт. Тези агенции могат да използват информацията за вашето посещение на Сайта, за да публикуват реклами за стоки и услуги, които могат да представляват интерес за вас. При разпространението на реклами чрез този Сайт, тези агенции могат да поставят или разпознаят уникални „бисквитки” във вашия браузър. Ако желаете да получите повече информация по тази тема и да научите какво можете да направите, за да не се използва тази информация от рекламни агенции, посетете Network Advertising .

ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА

Ние прилагаме целесъобразни организационни, технически и административни мерки за защита на Личната информация, която се намира под наш контрол. За съжаление, нито една система за Интернет трансфер и система за съхранение на данни не може да гарантира 100% сигурност. Ако имате причина да вярвате, че взаимодействието ви с нас вече не е сигурно (например, ако подозирате, че сигурността на вашия акаунт в нашата система е изложена на риск), молим незабавно да ни уведомите за проблема, като се свържете с нас по начините, описани по-долу в раздел Информация за контакт.

ПРАВО НА ИЗБОР

Ако не желаете да получавате повече маркетингови и/или други рекламни предложения от „Avon”, можете да ни изпратите заявка на адреса посочен по-долу в раздел Информация за контакт. Ние се стремим да обработваме всички ваши заявки във възможно най-кратки срокове.

ДОСТЪП

Ако желаете да прегледате, коригирате или изтриете Лична информация, която сте ни предоставили, можете да се свържете с нас по начините, описани по-долу в раздел Информация за контакт.В заявката си е необходимо да посочите каква информация желаете да бъде променена. Ще се постараем да обработим вашата заявка във възможно най-кратки срокове.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

Ние съхраняваме вашата Лична информация за период от време, необходим за реализация на целите, описани в настоящата Декларация за поверителност, освен в случаите когато законът изисква или разрешава по-дълъг срок на съхранение на информацията.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОТ ДЕЦА

Този Сайт не е предназначен за лица под 14 (четиринадесет) години, затова молим такива лица да не предоставят чрез Сайта своя Лична информация.

МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР НА ДАННИ

Вашата Лична информация може да бъде съхранявана и обработвана във всяка държава, в която осъществяваме своята дейност. Влизайки във взаимодействие с нас и предоставяйки ни Лична информация, вие давате своето съгласие за трансфер на информацията в държави, различни от държавата, в която пребивавате, включително в САЩ, където правилата за защита на информацията могат да бъдат различни от тези във вашата страна.

АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Имаме право на периодична актуализация на настоящата Декларация за поверителност. Датата на последната актуализация на Декларацията за поверителност е посочена в горната част на тази страница на реда „ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА:”. Промените в Декларацията за поверителност влизат в сила от момента на публикуване на актуализираната Декларация за поверителност в Сайта. Влизайки във взаимодействие с нас след влизането в сила на тези промени, означава, че приемате новата версия наДекларацията за поверителност.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

За всякакви въпроси относно настоящата Декларация за поверителност, можете да се свържете с нас на имейл адрес:contact_avon.bulgaria@avon.com , или на пощенски адрес [insert address - att:]. Тъй като комуникацията по имейл не винаги е сигурна, не споделяйте с нас чувствителна информация по имейл.